warehouse
cooperation

Fumax има програма за управление на доставчици (VMI), където предлага на клиентите средство за оптимизиране на производителността на веригата за доставки. Програмата VMI е отговорна за съхраняването на инвентара за тях съгласно предварително зададени спецификации.

Екипът следи какво изчерпва наличността на продукта въз основа на отчетите за продажбите и управлява попълването на запасите.

Програмата VMI е полезна, когато клиентът или е изчерпал запасите си, или се нуждае от резервни запаси, тъй като спестява складови разходи и дилемата за поддържане на нивата на запасите.

Още по-добре, програмата VMI също се преплита с програмата MTO (по поръчка) и програмата за доставка JIT (точно навреме).

Тази програма е от полза за 3-6-месечната прогноза на готовите продукти, така че клиентът да няма повече или по-малко от желаните продукти. Той не само помага да се запази наличността на складовете според продуктите, поръчани от клиента, което се наблюдава на седмична или месечна база, но също така поддържа прозрачност при месечното използване на продуктите.

В заключение, Vendor Management Inventory позволява на клиента да се концентрира върху продажбата на повече от своите продукти, като същевременно следи за запасите и наличността на запасите, поддържа ефективност и бърза реакция на поръчките.

 

Какви са предимствата на VMI?

1. Постен инвентар

2. По-ниски оперативни разходи

3. По-силна връзка с доставчика