Ние правим цялостни сглобки на продукти. Сглобяването на PCBA в пластмасови кутии е най-типичният процес.

Подобно на сглобката на печатни платки, ние произвеждаме пластмасови форми / инжекционни части в къщата. Това дава на нашите клиенти голямо предимство по отношение на контрол на качеството, доставка и цена.

Наличието на задълбочени познания в пластмасовата форма / инжекции отличава Fumax от други фабрики за сглобяване на чисти печатни платки. Клиентите се радват да получат цялостно решение до ключ за готови продукти от Fumax. Работата с Fumax става много по-лесна от началото до крайния продукт.

Най-типичните пластмасови материали, с които работим, са ABS, PC, PC / ABS, PP, найлон, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE и др ...

Следва казус на продукт, който се състои от платки с печатни платки, пластмаси, проводници, съединители, програмиране, тестване, пакети ... и т.н. чак до крайния продукт - готов за продажба. 

Plasitic box1
Plasitic box2

Общ производствен поток

Номер на стъпка

Производствена стъпка

Стъпка на изпитване / проверка

1

 

Входяща проверка

2

 

Програмиране на паметта AR9331

3

SMD монтаж

Инспекция на монтаж на SMD

4

Сглобяване през отвор

Програмиране на паметта AR7420

   

Тестване на PCBA

   

Визуална инспекция

5

Механичен монтаж

Визуална инспекция

6

 

Изгаряне

7

 

Hipot тест

8

 

PLC тест за ефективност

9

Печат на етикети

Визуална инспекция

10

 

Стенд за изпитване FAL

11

Опаковка

Изходен контрол

12

 

Външна инспекция

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

1. ФОРМАЛИЗЪМ

1.1 Съкращения

От н.е. Приложим документ
AC Алтернативен ток
ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение
AOI Автоматична оптична проверка
AQL Допустимо ограничение на качеството
AUX ПОМОЩНИ
BOM Бил на материала
ДЕТСКИ Търговски извън рафта
CT Настоящ трансформатор
процесор Централен процесорен блок
DC Постоянен ток
DVT Тест за валидиране на проекта
ЕЛЕ ELEctronic
EMS Услуга за електронно производство
ENIG Безелектрично никелово потапяне злато
ESD Електростатичен разряд
FAL Финална поточна линия
IPC Асоциацията, свързваща електронните индустрии, бивш Институт за печатни схеми
LAN Локална мрежа
LED Лек електролуминесцентен диод
MEC MEChAnical
MSL Ниво на чувствителност към влага
NA Няма Приложимо
ПХБ Печатна електронна платка
PLC Комуникация PowerLine
PV PhotoVoltaic
QAL КАЧЕСТВО
RDOC Справочен документ
REQ ИЗИСКВАНИЯ
SMD Повърхностно монтирано устройство
SOC Система на чип
SUC SUpply Chain
WAN Широкообхватна мрежа

 

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

1.2 Кодификации

→   Документи, изброени като RDOC-XXX-NN

Където „XXXX“ може да бъде: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC или TST, където „NN“ е номерът на документа

→ Изисквания

Изброени като REQ-XXX-NNNN

Където „XXXX“ може да бъде: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC или TST

Където „NNNN“ е номерът на изискването

→   Подсглобки Изброени като MLSH-MG3-NN

Където „NN“ е номерът на подсглобката

1.3 Управление на версиите на документи

Подсглобките и документите имат своите версии, регистрирани в документа: FCM-0001-VVV

Версиите на фърмуера са регистрирани в документа: FCL-0001-VVV

Където „VVV“ е версията на документа.

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

2 Контекст и обект

Този документ дава производствените изисквания на Smart Master G3.

Smart Master G3, наричан по-долу „продукт“, представлява интегрирането на няколко елемента като части от електрониката и механиката, но остава предимно електронна система. Ето защо Mylight Systems (MLS) търси Електронна служба за производители (EMS), за да управлява цялото производство на продукта.

Този документ трябва да позволи на подизпълнител да предостави на Mylight Systems глобална оферта за производството на продукта.

Целите на този документ са:

- Дайте технически данни за производството на продукта,

- Дайте изисквания за качество, за да осигурите съответствието на продукта,

- Дайте изисквания за веригата на доставки, за да осигурите разходите и каданса на продукта.

Подизпълнителят на EMS трябва да отговори на 100% от изискванията на този документ.

Никакви изисквания не могат да бъдат променени без споразумение за MLS.

Някои изисквания (маркирани като „Поискан дизайн на EMS“) изискват от подизпълнителя да даде отговор на техническа точка, като контрол на качеството или опаковане. Тези изисквания са оставени отворени за подизпълнителя на EMS да предложи един или няколко отговора. След това MLS ще потвърди отговора.

MLS трябва да бъде в пряка връзка с избрания подизпълнител на EMS, но подизпълнителят на EMS може да избира и управлява други подизпълнители с одобрение на MLS.

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

3 Структура на разбивка на сглобката

3.1 MG3-100A

Plasitic box3

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

4 Общ производствен поток

Номер на стъпка

Производствена стъпка

Стъпка на изпитване / проверка

     

1

 

Входяща проверка

     

2

 

Програмиране на паметта AR9331

     

3

SMD монтаж

Инспекция на монтаж на SMD

     

4

Сглобяване на отвор

Програмиране на паметта AR7420

   

Тестване на PCBA

   

Визуална инспекция

     

5

Механичен монтаж

Визуална инспекция

     

6

 

Изгаряне

     

7

 

Hipot тест

     

8

 

PLC тест за ефективност

     

9

Печат на етикети

Визуална инспекция

     

10

 

Стенд за изпитване FAL

     

11

Опаковка

Изходен контрол

     

12

 

Външна инспекция

 

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

5 Изисквания към веригата за доставки

Документи за веригата за доставки
РЕФЕРЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ
RDOC-SUC-1. PLD-0013-CT сонда 100А
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 Опаковъчна втулка
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Известие за инсталиране MG3
RDOC-SUC-4. GEF-0003-Gerber файл на AR9331 дъска на MG3

REQ-SUC-0010: Каденция

Избраният подизпълнител трябва да може да произвежда до 10 000 продукта на месец.

REQ-SUC-0020: Опаковка

(Поискан дизайн на EMS)

Опаковката на пратката е отговорност на подизпълнителя.

Опаковката на пратката трябва да позволява транспортирането на продуктите по море, въздух и пътища.

Описанието на опаковката на пратката трябва да бъде дадено на MLS.

Опаковката на пратката трябва да включва (виж фигура 2):

- Продуктът MG3

- 1 стандартна картонена кутия (пример: 163x135x105cm)

- Вътрешни картонени защити

- 1 очарователен външен ръкав (4 лица) с лого на Mylight и различна информация. Вижте RDOC-SUC-2.

- 3 CT сонди. Вижте RDOC-SUC-1

- 1 Ethernet кабел: плосък кабел, 3 м, ROHS, 300V изолация, Cat 5E или 6, CE, минимум 60 ° c

- 1 Техническа листовка RDOC-SUC-3

- 1 външен етикет с идентификационна информация (текст и баркод): справка, сериен номер, MAC адрес на PLC

- Защита от найлонова торбичка, ако е възможно (за обсъждане)

Finished Product4

Спецификация на производствения продукт за Smart Master G3

Finished Product5

Фигура 2. Пример за опаковка

REQ-SUC-0022: Голям тип опаковка

(Поискан дизайн на EMS)

Подизпълнителят трябва да посочи как пакетите на единицата за доставка в по-големите пакети.

Максималният брой единична опаковка 2 е 25 в голяма картонена кутия.

Информацията за идентификация на всяка единица (с QR код) трябва да бъде видима с външен етикет на всяка голяма опаковка.

REQ-SUC-0030: Доставка на печатни платки

Подизпълнителят трябва да може да доставя или да произвежда печатни платки.

REQ-SUC-0040: Механично захранване

Подизпълнителят трябва да може да доставя или да произвежда пластмасовия корпус и всички механични части.

REQ-SUC-0050: Доставка на електронни компоненти

Подизпълнителят трябва да може да доставя всички електронни компоненти.

REQ-SUC-0060: Пасивен избор на компоненти

За да оптимизира разходите и логистичния метод, подизпълнителят може да предложи препратките, които да се използват за всички пасивни компоненти, които са посочени като „общи“ в RDOC-ELEC-3. Пасивните компоненти трябва да отговарят на колоната с описание RDOC-ELEC-3.

Всички избрани компоненти трябва да бъдат валидирани от MLS.

REQ-SUC-0070: Глобални разходи

Целевите разходи за EXW на продукта трябва да бъдат посочени в специален документ и могат да бъдат преразглеждани всяка година.

REQ-SUC-0071: подробна цена

(Поискан дизайн на EMS)

Цената трябва да бъде подробно описана с минимум:

- Спецификация на всеки електронен възел, механични части

- Събирания

- Тестове

- Опаковка

- Структурни разходи

- Маржове

- Експедиция

- Разходи за индустриализация: пейки, инструменти, процес, предварителни серии ...

REQ-SUC-0080: Приемане на производствено досие

Производствената документация трябва да бъде изцяло попълнена и приета от MLS преди предварителната серия и масовото производство.

REQ-SUC-0090: Промени в производствения файл

Всяка промяна в производствения файл трябва да бъде докладвана и приета от MLS.

REQ-SUC-0100: Квалификация за пилотно бягане

Преди започване на масовото производство се иска предварителна квалификация от 200 продукта.

По подразбиране и проблеми, открити по време на това пилотно изпълнение, трябва да бъдат докладвани на MLS.

REQ-SUC-0101: Предсериен тест за надеждност

(Поискан дизайн на EMS)

След пилотно стартиране на производството, тестове за надеждност или тест за валидиране на проекта (DVT) трябва да бъдат направени с минимум:

- Бързи температурни цикли -20 ° C / + 60 ° C

- Тестове за ефективност на PLC

- Вътрешни температурни проверки

- Вибрация

- Тест за капка

- Тестове за пълна функционалност

- Бутони стрес тестове

- Изгаряне дълго време

- Студен / горещ старт

- Влажност старт

- Цикли на захранване

- Проверка на импеданса на потребителски конектори

- ...

Подробна процедура за изпитване ще бъде предоставена от подизпълнителя и трябва да бъде приета от MLS.

Всички неуспешни тестове трябва да бъдат докладвани на MLS.

REQ-SUC-0110: Поръчка за производство

Всички поръчки за производство ще бъдат направени със следната информация:

- Справка за искания продукт

- Количества продукти

- Определение на опаковката

- Цена

- Файл с хардуерна версия

- Файл с версии на фърмуера

- Файл за персонализация (с MAC адрес и серийни номера)

Ако някоя от тази информация е пропусната или не е ясна, EMS не трябва да стартира производството.

6 Изисквания за качество

REQ-QUAL-0010: Съхранение

ПХБ, електронните компоненти и електронните модули трябва да се съхраняват в помещение с контролирана влажност и температура:

- Относителна влажност под 10%

- Температура между 20 ° C и 25 ° C.

Подизпълнителят трябва да има процедура за контрол на MSL и да я предаде на MLS.

REQ-QUAL-0020: MSL

ПХБ и няколко компонента, идентифицирани в спецификацията, са обект на MSL процедури.

Подизпълнителят трябва да има процедура за контрол на MSL и да я предаде на MLS.

REQ-QUAL-0030: RoHS / Обхват

Продуктът трябва да отговаря на RoHS.

Подизпълнителят трябва да информира MLS за всяко вещество, използвано в продукта.

Например подизпълнителят трябва да информира MLS за това кое лепило / спойка / почистващо средство се използва.

REQ-QUAL-0050: Качество на подизпълнителя

Подизпълнителят трябва да е сертифициран по ISO9001.

Подизпълнителят трябва да даде сертификата си ISO9001.

REQ-QUAL-0051: Качество на подизпълнителя 2

Ако подизпълнителят работи с други подизпълнители, те също трябва да бъдат сертифицирани по ISO9001.

REQ-QUAL-0060: ESD

Всички електронни компоненти и електронни платки трябва да бъдат манипулирани с ESD защита.

REQ-QUAL-0070: Почистване

(Поискан дизайн на EMS)

Електронните платки трябва да се почистват, ако е необходимо.

Почистването не трябва да повреди чувствителни части като трансформатори, съединители, маркировки, бутони, вдлъбнатини ...

Подизпълнителят трябва да предостави на MLS процедурата за почистване.

REQ-QUAL-0080: Входяща проверка

(Поискан дизайн на EMS)

Всички електронни компоненти и партиди печатни платки трябва да имат входяща проверка с AQL ограничения.

Механичните части трябва да имат входяща проверка на размерите с граници AQL, ако са възложени на външни изпълнители.

Подизпълнителят трябва да предостави на MLS своите входящи процедури за контрол, включително AQL ограничения.

REQ-QUAL-0090: Контрол на изхода

(Поискан дизайн на EMS)

Продуктът трябва да има контрол на изхода с минимални проверки на проби и граници на AQL.

Подизпълнителят трябва да предостави на MLS своите процедури за контрол на входа, включително AQL ограничения.

REQ-QAL-0100: Съхранение на отхвърлени продукти

Всеки продукт, който не е преминал тест или контрол, без значение кой тест, трябва да се съхранява от подизпълнителя на MLS за проучване на качеството.

REQ-QAL-0101: Информация за отхвърлени продукти

MLS трябва да бъде информиран за всяко събитие, което може да създаде отхвърлени продукти.

MLS трябва да бъде информиран за броя на отхвърлените продукти или партиди.

REQ-QAL-0110: Отчитане на качеството на производството

Подизпълнителят на EMS трябва да докладва на MLS за всяка производствена партида количеството отхвърлени продукти за етап на изпитване или контрол.

REQ-QUAL-0120: Проследимост

Всички контроли, тестове и инспекции трябва да се съхраняват и датират.

Партидите трябва да бъдат ясно идентифицирани и разделени.

Референциите, използвани в продуктите, трябва да бъдат проследими (точна референция и партида).

Всяка промяна на която и да е препратка трябва да бъде съобщена на MLS преди изпълнението.

REQ-QUAL-0130: Глобално отхвърляне

MLS може да върне пълна партида, ако отказът поради подизпълнител е над 3% за по-малко от 2 години.

REQ-QUAL-0140: Одит / външна проверка

На MLS е разрешено да посещава подизпълнителя (включително собствените си подизпълнители), за да поиска доклади за качество и да извършва инспекционни тестове, поне 2 пъти годишно или за всяка партида продукция. MLS може да се представлява от трета страна.

REQ-QUAL-0150: Визуални проверки

(Поискан дизайн на EMS)

Продуктът има някои визуални проверки, споменати в общия производствен поток.

Тези проверки означават:

- Проверка на чертежи

- Проверка на правилните сглобки

- Проверка на етикети / стикери

- Проверки на драскотини или някакви визуални настройки по подразбиране

- Укрепване за запояване

- Проверка на радиатори около предпазители

- Проверка на посоките на кабелите

- Проверки на лепила

- Проверка на температурите на топене

Подизпълнителят трябва да предостави на MLS своите процедури за визуални проверки, включително AQL ограничения.

REQ-QUAL-0160: Общ производствен поток

Трябва да се спазва реда на всяка стъпка от общия производствен поток.

Ако по някакви причини, като например поправимост, трябва да се направи стъпка отново, всички стъпки след това също трябва да се направят отново, по-специално Hipot тестване и FAL тест.

7 изисквания за печатни платки

Продуктът е съставен от три различни ПХБ

PCB документи
РЕФЕРЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Приемливост на печатни платки
RDOC-PCB-2. GEF-0001-Gerber файл на основната платка на MG3
RDOC-PCB-3. GEF-0002-Gerber файл на AR7420 платка на MG3
RDOC-PCB-4. GEF-0003-Gerber файл на AR9331 дъска на MG3
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитателни пламъци - 50 W методи за изпитване на хоризонтален и вертикален пламък

REQ-PCB-0010: Характеристики на печатни платки

(Поискан дизайн на EMS)

Основните характеристики по-долу трябва да се спазват

Характеристики Стойности
Брой слоеве 4
Външна дебелина на медта 35µm / 1oz мин
Размер на печатни платки 840x840x1,6 мм (основна платка), 348x326x1,2 мм (дъска AR7420),
  780x536x1 мм (дъска AR9331)
Вътрешна дебелина на медта 17µm / 0.5oz мин
Минимална изолация / ширина на маршрута 100µm
Минимална спойка маска 100µm
Минимален диаметър 250µm (механично)
ПХБ материал FR4
Минимална дебелина между 200µm
външни медни слоеве  
Silkscreen Да отгоре и отдолу, бял цвят
Маска за спойка Да, зелено отгоре и отдолу и преди всичко виа
Довършителни работи на повърхността ENIG
ПХБ на панела Да, може да се коригира при поискване
Чрез пълнене Не
Маска за запояване чрез Да
Материали ROHS / REACH /

REQ-PCB-0020: Тестване на PCB

Изолацията и проводимостта на мрежите трябва да бъдат 100% тествани.

REQ-PCB-0030: Маркиране на печатни платки

Маркирането на печатни платки е разрешено само на специалната зона.

ПХБ трябва да бъдат маркирани с референция на ПХБ, нейната версия и датата на производство.

Трябва да се използва MLS референция.

REQ-PCB-0040: Файлове за производство на печатни платки

Вижте RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4.

Внимавайте, характеристиките в REQ-PCB-0010 са основната информация и трябва да се спазват.

REQ-PCB-0050: Качество на печатни платки

След IPC-A-600 клас 1. Вж RDOC-PCB-1.

REQ-PCB-0060: Запалимост

Материалите, използвани в печатни платки, трябва да са в съответствие с CEI 60695-11-10 de V-1. Вижте RDOC-PCB-5.

8 Сглобени електронни изисквания

3 електронна платка трябва да бъде сглобена.

Електронни документи
РЕФЕРЕНЦИЯ ЗАГЛАВИЕ
RDOC-ELEC-1.  IPC-A-610 Приемливост на електронни сглобки
RDOC-ELEC-2. GEF-0001-Gerber файл на основната платка на MG3 RDOC
ELEC-3. GEF-0002-Gerber файл на AR7420 платка на MG3 RDOC
ELEC-4. GEF-0003-Gerber файл на AR9331 платка на MG3 RDOC
ELEC-5. BOM-0001-BOM на основната платка на MG3 RDOC-ELEC-6.
BOM-0002 BOM файл на платка AR7420 на MG3 RDOC-ELEC-7.
BOM-0003 BOM файл на платка AR9331 на MG3
Finished Product6

Фигура 3. Пример за електронно сглобени електронни табла

REQ-ELEC-0010: BOM

BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6 и RDOC-ELEC-7 трябва да бъдат спазени.

REQ-ELEC-0020: Сглобяване на SMD компоненти:

SMD компонентите трябва да се сглобяват с автоматична поточна линия.

Вижте RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0030: Сглобяване на проходни компоненти:

Компонентите през отвора трябва да се монтират със селективна вълна или ръчно.

Остатъчните щифтове трябва да се режат под 3 мм височина.

Вижте RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0040: Арматура за запояване

Армирането за запояване трябва да се извърши под релето.

Finished Product7

Фиг. 4. Арматура за запояване на дъното на основната дъска

REQ-ELEC-0050: Термосвиване

Предпазителите (F2, F5, F6 на основната платка) трябва да имат термосвиваемост, за да се избегне впръскването на вътрешни части вътре в корпуса в случай на свръхинтензивност.

Finished Product8

Фиг. 5. Топлинното свиване около предпазителите

REQ-ELEC-0060: Гумена защита

Не е необходима гумена защита.

REQ-ELEC-0070: Съединители за CT сонди

Конекторите за женски CT сонди трябва да бъдат запоени ръчно към основната платка, както е показано на фигурата по-долу.

Използвайте референтния конектор MLSH-MG3-21.

Погрижете се за цвета и посоката на кабела.

Finished Product9

Фигура 6. Сглобяване на съединители на CT сонди

REQ-ELEC-0071: Съединители за CT сонди лепило

Необходимо е да се добави лепило към съединителя на CT сонди, за да се предпази от вибрации / неправилна употреба.

Вижте фигурата по-долу.

Препратката към лепилото е вътре в RDOC-ELEC-5.

Finished Product10

Фиг. 7. Лепило върху съединителите на CT сонди

REQ-ELEC-0080: Тропикализация:

Не се изисква тропикализация.

REQ-ELEC-0090: Проверка на AOI на сглобката:

100% от дъската трябва да имат проверка на AOI (запояване, ориентация и маркиране).

Всички дъски трябва да бъдат инспектирани.

Подробната програма за AOI трябва да бъде предоставена на MLS.

REQ-ELEC-0100: Пасивни компоненти за управление:

Всички пасивни компоненти трябва да бъдат проверени преди отчитане на печатната платка, най-малко с визуална проверка от човека.

Подробната процедура за контрол на пасивните компоненти трябва да бъде предоставена на MLS.

REQ-ELEC-0110: Рентгенова инспекция:

Не се изисква рентгенова проверка, но трябва да се направят температурен цикъл и функционални тестове за всяка промяна в процеса на сглобяване на SMD.

Тестовете за температурен цикъл трябва да се правят за всеки производствен тест с граници AQL.

REQ-ELEC-0120: Преработка:

Ръчно преработване на електронни платки е разрешено за всички компоненти, с изключение на целочислените вериги: U21 / U22 (платка AR7420), U3 / U1 / U11 (платка AR9331).

Автоматичната преработка е разрешена за всички компоненти.

Ако продуктът се разглобява, за да се преработи, тъй като се провали на крайния стенд за изпитване, той трябва да направи отново тест Hipot и последен тест.

REQ-ELEC-0130: 8-пинов конектор между платката AR9331 и платката AR7420

Конекторите J10 се използват за свързване на платка AR9331 и платка AR7420. Това сглобяване трябва да се извърши ръчно.

Препратката към използвания конектор е MLSH-MG3-23.

Конекторът има стъпка 2 мм, а височината му е 11 мм.

Finished Product11

Фиг. 8. Кабели и съединители между електронни платки

REQ-ELEC-0140: 8-пинов конектор между основната платка и платката AR9331

Конекторите J12 се използват за свързване на основната платка и платките AR9331. Това сглобяване трябва да се извърши ръчно.

Препратката към кабела с 2 конектора е

Използваните съединители имат стъпка от 2 мм, а дължината на кабела е 50 мм.

REQ-ELEC-0150: 2-пинов конектор между основната платка и платката AR7420

Конекторът JP1 се използва за свързване на основната платка с платката AR7420. Това сглобяване трябва да се извърши ръчно.

Препратката към кабела с 2 конектора е

Дължината на кабела е 50 мм. Проводниците трябва да бъдат усукани и защитени / фиксирани с термични свивания.

REQ-ELEC-0160: Сглобяем дисипатор за отопление

На чип AR7420 не трябва да се използва разсейвател за отопление.

9 Изисквания към механичните части

Жилищни документи
РЕФЕРЕНЦИЯ ЗАГЛАВИЕ
RDOC-MEC-1. PLD-0001-PLD на корпуса отгоре на MG3
RDOC-MEC-2. PLD-0002-PLD на дъното на корпуса на MG3
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD от светъл връх на MG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD на бутон 1 на MG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD на бутон 2 на MG3
RDOC-MEC-6. PLD-0006-PLD на плъзгача на MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Изпитване на опасност от пожар - Част 11-10: Тестови пламъци - 50 W хоризонтално и
  методи за изпитване на вертикален пламък
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ,
  КОНТРОЛ И ЛАБОРАТОРНА УПОТРЕБА - ЧАСТ 1: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Изисквания за безопасност на електрическо оборудване за измерване, управление,
  и лабораторна употреба - Част 1: Общи изисквания
RDOC-MEC-10. BOM-0016-BOM файл на MG3-V3
   
RDOC-MEC-11. PLA-0004-Монтажен чертеж на MG3-V3
Finished Product12

Фиг. 9. Разгънат изглед на MGE. Вижте RDOC-MEC-11 и RDOC-MEC-10

9.1 Части

Механичният корпус е съставен от 6 пластмасови части.

REQ-MEC-0010: Обща защита срещу пожар

(Поискан дизайн на EMS)

Пластмасовите части трябва да са в съответствие с RDOC-MEC-8.

REQ-MEC-0020: Материалът от пластмасови части трябва да е огнезащитен (Поискан дизайн на EMS)

Материалите, използвани за пластмасови части, трябва да имат степен V-2 или по-добра съгласно RDOC-MEC-7.

REQ- MEC-0030: Материалът на съединителите трябва да е огнезащитен (Поискан дизайн на EMS)

Материалите, използвани за части на съединители, трябва да имат степен V-2 или по-добра според RDOC-MEC-7.

REQ-MEC-0040: Отвори в механиката

Не трябва да има дупки с изключение на:

- Съединители (трябва да имат по-малко от 0,5 mm механичен просвет)

- Дупка за фабрично нулиране (1,5 мм)

- Дупки за разсейване на температурата (диаметър 1,5 mm на разстояние от минимум 4 mm) около Ethernet съединителите (вижте фигурата по-долу).

Finished Product13

Фиг. 10. Пример за отвори на външния корпус за разсейване на отоплението

REQ-MEC-0050: Цвят на частите

Всички пластмасови части трябва да са бели, без други изисквания.

REQ-MEC-0060: Цвят на бутоните

Бутоните трябва да са сини със същия нюанс на логото на MLS.

REQ-MEC-0070: Рисунки

Корпусът трябва да отговаря на плановете RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6

REQ-MEC-0080: инжекционна форма и инструменти

(Поискан дизайн на EMS)

На EMS е позволено да управлява пълния процес за инжектиране на пластмаса.

Пластмасовите входове / изходи за инжектиране не трябва да се виждат от външната страна на продукта.

9.2 Механичен монтаж

REQ-MEC-0090: Лек тръбен монтаж

Леката тръба трябва да бъде сглобена с помощта на горещ източник на точки на топене.

Външният корпус трябва да бъде разтопен и видим в специални отвори за точки на топене.

Finished Product14

Фиг. 11. Сглобяеми тръби и бутони с горещ източник

REQ-MEC-0100: Сглобяване на бутони

Бутоните трябва да бъдат сглобени с помощта на горещ източник на точки на топене.

Външният корпус трябва да бъде разтопен и видим в специални отвори за точки на топене.

REQ-MEC-0110: Завийте горния корпус

4 винта се използват за фиксиране на плочата AR9331 към горната кутия. Вижте RDOC-MEC-11.

Използва се референцията в RDOC-MEC-10.

Моментът на затягане трябва да бъде между 3,0 и 3,8 kgf.cm.

REQ-MEC-0120: Винтове на долния монтаж

4 винта се използват за фиксиране на основната платка към долната кутия. Вижте RDOC-MEC-11.

Същите винтове се използват за фиксиране на заграждения между тях.

Използва се референцията в RDOC-MEC-10.

Моментът на затягане трябва да бъде между 5,0 и 6 kgf.cm.

REQ-MEC-0130: Конекторът на CT сондата през кутията

Частта на стената на коритото на съединителя на CT сондата трябва да бъде коригирана сглобена без притискане, за да се осигури добра херметичност и добра устойчивост срещу нежелано изтегляне на тел.

Finished Product15

Фигура 12. Части на стената на коритата на CT сонди

9.3 Външен копринен екран

REQ-MEC-0140: Външен копринен екран

По-долу копринен екран трябва да се направи на горния корпус.

Finished Product16

Фиг. 13. Външен чертеж, който се спазва

REQ-MEC-0141: Цвят на копринения екран

Цветът на копринения екран трябва да е черен, с изключение на логото на MLS, което трябва да е синьо (същия цвят като бутоните).

9.4 Етикети

REQ-MEC-0150: Размери на етикета на баркод със сериен номер

- Размери на етикета: 50мм * 10мм

- Размер на текста: 2 мм височина

- Размери на баркода: 40mm * 5mm

Finished Product17

Фигура 14. Пример за етикет с баркод със сериен номер

REQ-MEC-0151: Позиция на етикета с баркод със сериен номер

Вижте Изискване за външен копринен екран.

REQ-MEC-0152: Цвят на етикета с баркод със сериен номер

Цветът на баркода на етикета на серийния номер трябва да е черен.

REQ-MEC-0153: Материали за етикети с баркод със сериен номер

(Поискан дизайн на EMS)

Етикетът със серийния номер трябва да бъде залепен и информацията не трябва да изчезва съгласно RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0154: Стойност на етикета на баркод за сериен номер

Стойността на серийния номер трябва да бъде дадена от MLS или с производствената поръчка (файл за персонализация), или чрез специален софтуер.

Под дефиницията на всеки знак от серийния номер:

M ГГ ММ XXXXX P
Учителю Година 2019 = 19 Месец = 12 декември Номер на пробата за всеки партиден месец ManufacturerReference

REQ-MEC-0160: Размерът на етикета на баркода с код за активиране

- Размери на етикета: 50мм * 10мм

- Размер на текста: 2 мм височина

- Размери на баркода: 40mm * 5mm

Finished Product18

Фигура 15. Пример за етикет с код за активиране на баркод

REQ-MEC-0161: Позиция на етикета на баркод за код за активиране

Вижте Изискване за външен копринен екран.

REQ-MEC-0162: Цвят на етикета на баркод за код за активиране

Цветът на етикета на етикета на кода за активиране трябва да е черен.

REQ-MEC-0163: Материали за етикет на баркод с код за активиране

(Поискан дизайн на EMS)

Етикетът на кода за активиране трябва да бъде залепен и информацията не трябва да изчезва съгласно RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0164: Стойност на етикета на баркод за сериен номер

Стойността на кода за активиране трябва да бъде дадена от MLS или с производствената поръчка (файл за персонализация), или чрез специален софтуер.

REQ-MEC-0170: Основен размер на етикета

- Размери 48мм * 34мм

- Символите трябва да бъдат заменени от официалния дизайн. Минимален размер: 3 мм. Вижте RDOC-MEC-9.

- Размер на текста: минимум 1,5

Finished Product19

Фигура 16. Пример за основен етикет

REQ-MEC-0171: Основна позиция на етикета

Основният етикет трябва да бъде разположен отстрани на MG3 в специалната стая.

Етикетът трябва да е над горната и долната кутия, така че да не се допускат отвори на кутията без премахване на етикета.

REQ-MEC-0172: Основен цвят на етикета

Основният цвят на етикета трябва да е черен.

REQ-MEC-0173: Основни материали на етикета

(Поискан дизайн на EMS)

Основният етикет трябва да бъде залепен и информацията не трябва да изчезва съгласно RDOC-MEC-9, особено лого за безопасност, захранване, име на Mylight-Systems и справка за продукта

REQ-MEC-0174: Основни стойности на етикета

Стойностите на основните етикети трябва да бъдат дадени от MLS или с производствената поръчка (файл за персонализация), или чрез специален софтуер.

Стойностите / текст / лого / надпис трябва да отговарят на фигурата в REQ-MEC-0170.

9.5 CT сонди

REQ-MEC-0190: Дизайн на CT сонда

(Поискан дизайн на EMS)

На EMS е разрешено да проектира сам кабели за CT сонди, включително женски кабел, прикрепен към MG3, мъжки кабел към CT сонда и удължителният кабел.

Цялата рисунка трябва да се даде на MLS

REQ-MEC-0191: Материалът на частите на CT сонди трябва да е огнезащитен (Поискан дизайн на EMS)

Материалите, използвани за пластмасови части, трябва да имат степен V-2 или по-добра съгласно CEI 60695-11-10.

REQ-MEC-0192: Материалът на частите на CT сонди трябва да има изолация на кабела Материалите на CT сонди трябва да имат двойна 300V изолация.

REQ-MEC-0193: Женски кабел на CT сонда

Женските контакти трябва да бъдат изолирани от достъпната повърхност с минимум 1,5 mm (максимален диаметър на отвора 2 mm).

Цветът на кабела трябва да е бял.

Кабелът е запоен от едната страна към MG3, а от другата страна трябва да има заключващ се и кодиращ се женски конектор.

Кабелът трябва да има пресована преходна част, която ще се използва за преминаване през пластмасовия корпус на MG3.

Дължината на кабела трябва да бъде около 70 мм с конектора след преминаващата част.

MLS референцията на тази част ще бъде MLSH-MG3-22

Finished Product20

Фигура 18. Пример за женски кабел на CT сонда

REQ-MEC-0194: Външен кабел на CT сонда

Цветът на кабела трябва да е бял.

Кабелът е запоен от едната страна към CT сондата, а от другата страна трябва да има заключващ се и кодиращ се мъжки конектор.

Дължината на кабела трябва да бъде около 600 мм без конектора.

MLS референцията на тази част ще бъде MLSH-MG3-24

REQ-MEC-0195: Удължителен кабел на CT сонда

Цветът на кабела трябва да е бял.

Кабелът е запоен от едната страна към CT сондата, а от другата страна трябва да има заключващ се и кодиращ се мъжки конектор.

Дължината на кабела трябва да бъде около 3000 мм без съединители.

MLS референцията на тази част ще бъде MLSH-MG3-19

REQ-MEC-0196: Справка за CT сонда

(Поискан дизайн на EMS)

Няколко препратки на CT сонда могат да бъдат използвани в бъдеще.

На EMS е разрешено да се занимава с производителя на CT сонда за сглобяване на CT сондата и кабела.

Референтен номер 1 е MLSH-MG3-15 с:

- 100A / 50mA CT сонда SCT-13 от производителя YHDC

- MLSH-MG3-24 кабел

Finished Product21

Фигура 20. CT сонда 100A / 50mA MLSH-MG3-15 пример

10 Електрически тестове

Документи за електрически изпитвания
РЕФЕРЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ
RDOC-TST-1. Процедура за изпитване на PRD-0001-MG3
RDOC-TST-2. BOM-0004-BOM файл на тестовия стенд MG3
RDOC-TST-3. PLD-0008-PLD на тестовия стенд MG3
RDOC-TST-4. SCH-0004-SCH файл на тестовия стенд MG3

10.1 PCBA тестване

REQ-TST-0010: Тестване на PCBA

(Поискан дизайн на EMS)

100% от електронните платки трябва да бъдат тествани преди механично сглобяване

Минималните функции за тестване са:

- Изолация на захранването на основната платка между N / L1 / L2 / L3, основната платка

- 5V, XVA (10.8V до 11.6V), 3.3V (3.25V до 3.35V) и 3.3VISO точност на постояннотоково напрежение, основна платка

- Релето е добре отворено, когато няма захранване, основна платка

- Изолация на RS485 между GND и A / B, платка AR9331

- 120 ома съпротивление между A / B на RS485 конектор, платка AR9331

- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V и 5V_RS485 Точност на постояннотоково напрежение, платка AR9331

- VDD и VDD2P0 Точност на постояннотоково напрежение, платка AR7420

Подробната процедура за тестване на PCBA трябва да бъде предоставена на MLS.

REQ-TST-0011: Тестване на PCBA

(Поискан дизайн на EMS)

Производителят може да произведе инструмент за извършване на тези тестове.

Определението на инструмента трябва да бъде дадено на MLS.

Finished Product22

Фигура 21. Пример за инструменти за тестване на PCBA

10.2 Тестване на Hipot

REQ-TST-0020: Тестване на Hipot

(Поискан дизайн на EMS)

100% от устройствата трябва да бъдат тествани само след окончателно механично сглобяване.

Ако продуктът се разглобява (за преработка / ремонт като пример), той трябва да направи теста отново след механично повторно сглобяване. Високоволтовите изолации на Ethernet порта и RS485 (първата страна) трябва да бъдат тествани с захранването (втората страна) на всички проводници.

Така че един кабел е свързан към 19 проводника: Ethernet портове и RS485

Другият кабел е свързан към 4 проводника: неутрален и 3 фази

EMS трябва да направи инструмент, за да има всички проводници от всяка страна на един и същ кабел, за да направи само един тест.

Трябва да се приложи DC 3100V напрежение. 5s максимум за задаване на напрежението и след това 2s минимум за поддържане на напрежението.

Не се допуска изтичане на ток.

Finished Product23

Фиг. 22. Кабелен инструмент за лесно тестване на Hipot

10.3 Тест на PLC за ефективност

REQ-TST-0030: Тест за ефективност на PLC

(EMS дизайн е поискан или проектиран с MLS)

100% от устройствата трябва да бъдат тествани

Продуктът трябва да успее да комуникира с друг продукт CPL, като PL 7667 ETH щепсел, чрез 300 m кабел (може да се навива).

Скоростта на предаване на данни, измерена със скрипт „plcrate.bat“, трябва да бъде над 12mp, TX и RX.

За да имате лесно сдвояване, използвайте скрипта “set_eth.bat”, който задава MAC на “0013C1000000” и NMK на “MyLight NMK”.

Всички тестове трябва да отнемат максимум 15 / 30s, включително захранващия кабел.

10.4 Изгаряне

REQ-TST-0040: Състояние на изгаряне

(Поискан дизайн на EMS)

Изгарянето трябва да се извърши на 100% електронни платки със следните условия:

- 4:00

- 230V захранване

- 45 ° C

- Ethernet портовете са шунтирани

- Няколко продукта (най-малко 10) едновременно, една и съща захранваща линия, с един и същ PLC NMK

REQ-TST-0041: Проверка на изгарянето

- Всеки час светодиодите за проверка мигат и релето може да бъде активирано / деактивирано

10.5 Тест за окончателно сглобяване

REQ-TST-0050: Тест за окончателно сглобяване

(Поне един тестов стенд е предоставен от MLS)

100% от продуктите трябва да бъдат тествани на стенд за окончателно сглобяване.

Предполага се, че времето за тестване е между 2,30 минути и 5 минути след оптимизации, автоматизация, опит на оператора, различен проблем, който може да се случи (като актуализация на фърмуера, проблем с комуникацията с инструмент или стабилност на захранването).

Основната цел на стенда за окончателно сглобяване е да тества:

- Консумация на енергия

- Проверете версията на фърмуера и ги актуализирайте, ако е необходимо

- Проверете комуникацията на PLC чрез филтър

- Бутони за проверка: Релета, PLC, Фабрично нулиране

- Проверете светодиодите

- Проверете RS485 комуникацията

- Проверете Ethernet комуникациите

- Правете калибриране на измерванията на мощността

- Напишете номера на конфигурации в устройството (MAC адрес, сериен номер)

- Конфигурирайте устройството за доставка

REQ-TST-0051: Ръководство за изпитване на окончателния монтаж

Процедурата на изпитвателния стенд RDOC-TST-1 трябва да бъде добре разчетена и разбрана преди употреба, за да се гарантира:

- Безопасност на потребителя

- Използвайте правилно тестовия стенд

- Работа на тестовия стенд

REQ-TST-0052: Тест за окончателно сглобяване Поддръжка

Операциите по поддръжката на изпитвателния стенд трябва да се извършват в съответствие с RDOC-TST-1.

REQ-TST-0053: Етикет за изпитване на окончателния монтаж

На продукта трябва да се залепи стикер / етикет, както е описано в RDOC-TST-1.

Finished Product24

Фиг. 23. Пример за етикет за изпитване на окончателен монтаж

REQ-TST-0054: Тест за окончателно сглобяване Локална база данни

Всички дневници, съхранявани в локалния компютър, трябва да се изпращат редовно до Mylight Systems (поне веднъж месечно или един път на партида).

REQ-TST-0055: Тест за окончателен монтаж Отдалечена база данни

Тестовият стенд трябва да бъде свързан с интернет, за да може да изпраща регистрационни файлове до отдалечена база данни в реално време. Иска се пълно сътрудничество на EMS, за да позволи тази връзка вътре в нейната вътрешна комуникационна мрежа.

REQ-TST-0056: Възпроизвеждане на тестовия стенд

MLS може да изпрати няколко тестови стенда до МОН, ако е необходимо

На EMS също е позволено да възпроизвежда самия тестов стенд съгласно RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 и RDOC-TST-4.

Ако EMS иска да направи някаква оптимизация, тя трябва да поиска разрешение от MLS.

Възпроизведените стендове трябва да бъдат валидирани от MLS.

10.6 Програмиране на SOC AR9331

REQ-TST-0060: Програмиране на SOC AR9331

Паметта на устройството трябва да се мига преди сглобяване с универсален програмист, който не е предоставен от MLS.

Фърмуерът, който трябва да се мига, трябва да бъде винаги и да бъде валидиран от MLS преди всяка партида.

Тук не се изисква персонализация, така че всички устройства имат един и същ фърмуер тук. Персонализацията ще бъде извършена по-късно във финалния стенд.

10.7 PLC чипсет AR7420 програмиране

REQ-TST-0070: Програмиране на PLC AR7420

Паметта на устройството трябва да се мига преди тестове за записване, за да се активира PLC чипсетът по време на теста.

PLC чипсетът е програмиран чрез софтуер, предоставен от MLS. Мигащата операция отнема около 10 секунди. Така че EMS може да обмисли максимум 30 секунди за цялата операция (захранване на кабела + Ethernet кабел + Flash + премахване на кабел).

Тук не се изисква персонализация, така че всички устройства имат един и същ фърмуер тук. Персонализацията (MAC адрес и DAK) ще бъде извършена по-късно във финалния стенд.

Паметта на PLC чипсет също може да бъде мигана преди сглобяването (за опит).