SMT

SMT

SMT

SMT

Появане с повторно запояване (10 зони)

Проверка на качеството на AOI

Проверка на качеството на AOI

РЕНТГЕНОВ

DIP (запояване през отвори)

Вълново запояване

Тестване (програмиране и тестване)

Тестване (програмиране и тестване)

Тестване (програмиране и тестване)

Завършен монтаж

Завършен монтаж

Офис

Офис

Офис

Офис

Пластмасова форма / инструмент

Пластмасова форма / инструмент

Пластмасова форма / инструмент

Пластмасови инжекции

Пластмасови инжекции

Пластмасови инжекции

Пластмасови инжекции

Пластмасови инжекции